Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Empresa Enginyeria a Mallorca

Empresa d'estudis d'enginyeria - Mallorca

L´Enginyeria Industrial és una branca de l´enginyeria que té com a objectiu el disseny, millora i instal·lació de sistemes integrats per persones, materials, equips i energia i a on es doni una sol·lució adequada a les necessitats reals que presenta la societat.

Empresa enguinyeria Palma de Mallorca - Manacor

Sigma Enginyeria és un estudi d´enginyeria especialitzat en els àmbits de l´energia, la documentació tècnica, el manteniment i les reformes industrials de maquinària.

Assessoram les empreses a que optimitzin la seva eficiència en les instal-lacions tèrmiques i elèctriques, i que tot això suposi una reducció en el consum energètic anual.

Treballam també amb empreses que disposin de gran quantitat de maquinària, on es fa necessari elaborar un projecte tècnic de manteniment i de qualitat industrial.

Els nostres pilars són la qualitat pels serveis que s´ofereixen i el compromís amb els nostres clients. A més, les línies per on es vol moure l´empresa són la de la formació contínua, l´ús de les noves tecnologies i la d´oferir solucions eficients.

Empresa  estudis d'enguinyeria Palma de Mallorca - Manacor