Estudi d'Enginyeria, Auditories, Eficiència Energètica

Energies Renovables

Energia Eólica

L´energia eòlica és l´energia cinètica del vent. El vent es conseqüència de la radiació solar al nostre planeta, que degut al seu arrodoniment s´originen diferències d´insolació. En l´actualitat, l´aplicació més generalitzada de l´energia continguda al vent és la producció d´electricitat mitjançant aerogeneradors. +Info

Energía Solar Fotovoltàica

El component bàsic de la tecnologia fotovoltaica és la cèl·lula fotovoltaica. L´Energia solar fotovoltaica es basa en la utilització d´aquestes cèl-lules que, per efecte fotovoltaic, generen corrent elèctrica quan damunt d'elles incideix la radiació solar. +Info

Energia Solar Térmica

Una de les aplicacions més intuïtives i directes de l´energia solar són els sistemes tèrmics solars dedicats a l'escalfament, principalment aigua. L´aigua calenta s´utilitza per calefacció, aigua calenta sanitària ACS i processos industrials (per exemple refrigeració per absorció). +Info